Dewch yn Ddosbarthwr

Ffurflen gofrestru Dosbarthwr / Asiant Awdurdodedig

Enw'r cwmni (sêl   Gwlad  
Cyfeiriad  
Ffôn   Ffacs   Gwefan  
Safle   Rhanbarth gwerthu   Tasg gwerthu  
Statws ariannol
Cofrestredigcyfalaf          Cronfeydd gweithredu  
CyfeiriadFfôn  
Banc a chyfrif   Rhif ID y trethdalwr  
Trosiant yn ystod y tair blynedd diwethaf  2014 2015 2016  
       
Nifer y gweithwyr
Cyfanswm y staff Rheolwr Gwerthwr Technegydd Eraill
         
Gwybodaeth am y cwmni
Ardal swyddfa   Priodweddau Hunan-adeiladu 口 Rhent 口
Siop arddangos Ydw 口 Nac ydw 口 Ardal Priodweddau Hunan-adeiladu 口 Rhent 口
Prifathro a chyswllt
Rheolwr Cyffredinol   Prifathro   Busnes / prynu  
Cynnyrch
Math Brand a model Arwerthiant yn y llynedd Modd gwerthu
       
       
Proffil y cwmni 

AtodwchTystysgrif cofrestru menter gysylltiedig; Llungopi ID o'r cynrychiolydd cyfreithiol

E-bost atom: Ecubmaker@zd3dp.com